Varenr. 620-11601

Owner ST-41TN Trekrog Barbless

ST5641-BCBL ST41-2X: Samme krog som ST-41, bare uden modhage. Super populær kroge langs de vestvendte lakse åer, som Skjern å, Storå, Varde å, Ribe å osv., hvor reglerne foreskriver modhageløse kroge. Meget nemmere, end at skulle klemme modhagerne på en traditionel krog. Størrelse. 2 – 4